Loader

Kontakt

Sklepy & Restauracje

Dane kontaktowe

Centrum Handlowe
NoVa Park

ul. Przemysłowa 2,
66-400 Gorzów Wielkopolski

novapark@masrei.com
Biuro Zarządcy NoVa Park
95 714 00 01
Właściciel i zarządca:

Właściciel i zarządca:

MAS P.L.C – jest inwestorem i operatorem nieruchomości notowanym na głównym zarządzie Giełdy Papierów Wartościowych w Johannesburgu. Grupa jest zarządzana wewnętrznie, łącząc umiejętności inwestycyjne, akwizycyjne, leasingowe, zarządzania aktywami i nieruchomościami, marketingu i finansów. Kapitał zainwestowany wcześniej w CEE zostanie przesunięty bezpośrednio w nieruchomości dochodowe w Europie Środkowo-Wschodniej oraz pośrednio, na zasadzie ochrony przed spadkiem, w inwestycje poprzez dalsze udziały uprzywilejowane w DJV ze współinwestorem, deweloperem i generalnym wykonawcą Prime Kapital.