Loader

Polityka prywatności FB

NOTATKA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NA STRONIE FACEBOOKOWEJ SPÓŁKI NOVA PARK

Obowiązuje od 15 czerwca 2022 r.

1. KIM JESTEŚMY

Nova Park spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (ul. Grzybowska nr 2/29, 00-131, Warszawa, Polska), zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000680794 (zwana dalej „Operatorem” lub „Nova Park”).

Nova Park zarządza profilem Nova Park na Facebook’u pod adresem https://www.facebook.com/NoVaParkGorzow/ (zwanej dalej „naszą stroną”), umieszczonej na platformie społecznościowej Facebook.
Meta Platforms Ireland Ltd., z siedzibą przy 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland jest dostawcą platformy społecznościowej Facebook.

Zgodnie z przepisami i orzecznictwem Unii Europejskiej dotyczącym ochrony danych osobowych, Nova Park i Facebook jesteśmy współadministratorami danych w zakresie przetwarzania danych osobowych, których cele są wspólnie określane przez nas i Facebook, w szczególności w zakresie danych zbiorczych („Page Insights Data”) dostarczanych przez Facebook na temat korzystania z naszej strony (związek ten jest również wyjaśniony przez Facebook w następnej sekcji: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum).

Należy uważnie przeczytać niniejszą Informację, aby zrozumieć, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe użytkowników w wyniku ich interakcji z naszą stroną.
Jeśli chodzi o sposób przetwarzania danych osobowych przez Facebook (w tym podczas ogólnej interakcji ze stronami na Facebooku), na który nie mamy wpływu, należy zapoznać się z polityką prywatności Facebooka, dostępną tutaj: https://www.facebook.com/policy.php.

2. PODCZAS ODWIEDZIN NASZEJ STRONY FACEBOOK JAKO ADMINISTRATOR ZBIERA DANE UŻYTKOWNIKA POPRZEZ PLIKI COOKIES. NOVA PARK NIE WIE JAKIE DANE UŻYTKOWNIKA FACEBOOK. NOVA PARK NIE UZYSKUJE PEŁNEGO DOSTĘPU DO TAKICH ZEBRANYCH DANYCH UŻYTKOWNIKA. NOVA PARK MOŻE UZYSKAĆ DOSTĘP JEDYNIE DO PUBLICZNYCH INFORMACJI PROFILOWYCH (https://www.facebook.com/policies/cookies/)

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY

A. Dane osobowe widoczne podczas interakcji z naszą stroną 

W ramach naszej strony mamy dostęp do następujących danych osobowych, które są widoczne, gdy użytkownik zdecyduje się zapisać na naszą witrynę i/lub wejść w interakcję z jej zawartością:

 • jeśli użytkownik wyśle wiadomość na naszej stronie, mamy dostęp do jego profilu publicznego What is public information on Facebook? | Facebook Help Center) (w tym do jego nazwy użytkownika), a także do treści oraz daty i godziny wysłania tej wiadomości;
 • jeśli użytkownik skomentuje post na naszej stronie, mamy dostęp do jego profilu publicznego (w tym do jego nazwy użytkownika), a także do treści oraz daty i godziny tego komentarza;
 • jeśli użytkownik wejdzie w interakcję z zawartością naszej strony (polubi, udostępni), możemy wyświetlić jego profil publiczny (zawierający nazwę użytkownika) oraz reakcję;
 • jeśli użytkownik bierze udział w organizowanych przez nas kampaniach reklamowych (takich jak konkursy), mamy dostęp do podanych przez niego danych niezbędnych do wzięcia w nich udziału. Więcej szczegółów na temat gromadzenia i przetwarzania tych danych osobowych można znaleźć w Nocie informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych, zamieszczonej w Regulaminie dotyczącym danej kampanii.

Jeśli zamieszczasz zdjęcia lub inne komentarze/posty zawierające dane osobowe innych osób (nazwa profilu, zdjęcie itp.), upewnij się, że osoby te zostały wcześniej poinformowane o tym. Jeśli zamieszczone przez Ciebie zdjęcia lub komentarze/posty dotyczą osób niepełnoletnich, założymy, że działasz jako przedstawiciel prawny tej osoby niepełnoletniej (rodzic, opiekun itp.) lub że uzyskałeś uprzednią zgodę przedstawiciela prawnego osoby niepełnoletniej (jeśli nie jesteś przedstawicielem prawnym).

Te dane osobowe są przetwarzane w naszym uzasadnionym interesie, aby zarządzać interakcją z użytkownikiem, gdy dobrowolnie korzystasz z naszej strony lub wysyłasz do nas wiadomość w prywatnych wiadomościach na Facebooku

Dane te są przechowywane przez okres istnienia naszej strony.

W każdej chwili możesz przestać obserwować naszą stronę.

B. Dane przetwarzane na potrzeby Page Insights

Gdy użytkownik wchodzi w interakcję z naszą stroną, Facebook przetwarza pewne jego dane osobowe, na podstawie których udostępnia nam zbiorcze statystyki (tzw. „Page Insights„).

Więcej informacji na temat Page Insights Facebook udostępnia tutaj: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Facebook jest odpowiedzialny za udzielanie informacji na temat przetwarzania danych osobowych na potrzeby Page Insights oraz odpowiadanie na żądania użytkowników o skorzystanie z praw przysługujących im na mocy GDPR. W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania danych w kontekście Page Insights oraz składania wniosków w tej sprawie należy skorzystać z danych kontaktowych udostępnionych przez Facebook (https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data). Wszelkie zapytania dotyczące Page Insights, które wyślesz do nas, będą kierowane do Facebooka.

C. Personalizacja treści stron pod kątem odbiorców

Ponadto, gdy personalizujemy odbiorców naszych postów lub kampanii reklamowych na Facebooku, ustalamy kategorie zainteresowań, które mogą obejmować użytkownika (np. mężczyźni lub kobiety w wieku 35-45 lat w określonych lokalizacjach, użytkownicy, którzy odwiedzili naszą witrynę w ciągu ostatnich 180 dni).

Dane osobowe, które mogą być gromadzone i przetwarzane przez Facebook w celu ww. personalizacji, są określane przez Facebook bez naszego udziału i mogą obejmować wiek, płeć, zawód, historię interakcji, dane dotyczące stylu życia, zakupów produktów i usług online oraz inne dane, zgodnie z polityką Facebook. Dane te są gromadzone i przetwarzane przez Facebook, ale my mamy dostęp tylko do tych kategorii, które zostały już ustalone przez Facebook. Informacje na temat gromadzenia i przetwarzania danych możesz znaleźć w informacjach udostępnianych przez Facebook (https://www.facebook.com/full_data_use_policy) oraz możesz skorzystać z opcji dotyczących reklam na Facebooku w ustawieniach użytkownika dotyczących Facebook Adds (https://www.facebook.com/adpreferences/?entry_product=ad_preferences_delegation).

Te dane osobowe są przetwarzane w naszym uzasadnionym interesie, aby promować naszą markę i działalność oraz aby móc udowodnić, w razie potrzeby, prowadzoną z Tobą korespondencję.

Dane te są przechowywane przez okres istnienia naszej strony.

3. JAK ZARZĄDZAMY ZAWARTOŚCIĄ NASZEJ STRONY NA FACEBOOKU

3.1 Zastrzegamy sobie prawo do usuwania z naszej strony na Facebooku wszelkich komentarzy:

a) niezgodnych z prawem lub nawołujących do działań niezgodnych z prawem/niebezpiecznych;
b) które są złośliwe, oszczercze, zniesławiające, obsceniczne, pornograficzne lub wulgarne, oszczercze, rasistowskie lub ksenofobiczne;
c) które stanowią naruszenie praw autorskich;
d) które nawołują do dyskryminacji ze względu na rasę lub pochodzenie etniczne, religię, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną albo są poniżające lub upokarzające dla tych kategorii;
e) które nie są zgodne z zasadami Facebooka, w tym ze Standardami społecznościowymi Facebooka.

3.2 Dążymy do zapewnienia bezpiecznego i uczciwego środowiska podczas korzystania z naszej strony na Facebooku i oczekujemy, że jako użytkownik tej strony powstrzymasz się od następujących działań:

 • Nie będziesz umieszczać niedozwolonych reklam komercyjnych (np. spamu) w komentarzach lub wiadomościach prywatnych do nas lub do użytkowników naszej witryny;
 • Nie będziesz prowadzić na Facebooku nielegalnych działań z zakresu marketingu wielopoziomowego, takich jak piramidy finansowe, poprzez komentarze lub prywatne wiadomości kierowane do nas lub użytkowników naszej witryny;
 • Nie będziesz wysyłać wirusów ani innych złośliwych kodów w komentarzach lub prywatnych wiadomościach do nas lub do użytkowników naszej witryny;
 • Nie będziesz atakować, zastraszać ani nękać żadnego użytkownika na naszej stronie na Facebooku;
 • Nie będziesz gromadzić treści lub informacji o użytkownikach w sposób zautomatyzowany oraz nie będziesz uzyskiwać dostępu do naszej strony na Facebooku w jakikolwiek inny sposób przy użyciu środków zautomatyzowanych (takich jak boty zbierające dane, boty lub programy typu „spider” lub „scraper”) bez naszej zgody;
 • Nie będziesz prosić użytkowników naszej strony o podanie danych do logowania poprzez komentarze na naszej stronie na Facebooku.

4. W JAKI SPOSÓB UJAWNIAMY DANE OSOBOWE

Dane osobowe użytkowników ujawniamy wyłącznie w celach i stronom trzecim opisanym poniżej. Podejmiemy odpowiednie środki w celu zapewnienia, że dane osobowe będą przetwarzane, zabezpieczane i przekazywane zgodnie z wymogami prawnymi.

Jeśli chodzi o udostępnianie informacji przez Facebook, należy zapoznać się z zasadami Facebooka (https://www.facebook.com/full_data_use_policy).

5. UJAWNIANIE DANYCH OSOBOWYCH OSOBOM TRZECIM

Dane osobowe mogą być udostępniane każdej innej spółce należącej do naszej grupy lub będącej jej członkiem, jeśli uznamy, że leży to w naszym uzasadnionym interesie, do wewnętrznych celów administracyjnych (np. przechowywanie danych, organizacja działań promocyjnych) lub w celu kontroli i monitorowania naszych wewnętrznych procesów.

Udostępnimy niezbędną część Twoich danych osobowych tylko w niezbędnym zakresie i tylko następującym kategoriom osób trzecich:

(a) Facebook, który jest współadministratorem w zakresie Twoich danych osobowych;
(b) podmioty zewnętrzne, które mogą administrować naszą stroną na Facebooku (np. agencje marketingowe lub agencje public relations);
(c) inne podmioty, takie jak organy i instytucje publiczne, księgowi, audytorzy, prawnicy i inni zewnętrzni profesjonalni doradcy, jeżeli ich praca wymaga od nas znajomości takich danych lub jeżeli jesteśmy zobowiązani przez prawo do ich ujawnienia;
(d) spółki, które dostarczają nam produkty i usługi (kontrahenci), takie jak dostawcy systemów informatycznych i powiązani dostawcy usług wsparcia, dostawcy usług telekomunikacyjnych, usług tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych po awarii, usług bezpieczeństwa informatycznego.

Dane osobowe użytkowników będą również ujawniane stronom trzecim:
(a) jeśli użytkownik tego zażąda lub wyrazi na to zgodę;
(b) osobom, które mogą wykazać, że są prawnie upoważnione do działania w imieniu użytkownika;
(c) w przypadku przeniesienia naszej strony na Facebooku, co może leżeć w naszym uzasadnionym interesie w celu rozszerzenia lub rozwoju naszej działalności, np.:
(i) w przypadku przeniesienia własności przedsiębiorstwa (sprzedajemy część przedsiębiorstwa lub określone towary), które jest związane ze stroną, którą śledzisz, nabywca przejmie stronę wraz z Twoimi danymi osobowymi;
(ii) jeśli Operator (lub znaczna część jego aktywów) zostanie przejęty przez osobę trzecią, w którym to przypadku nasza strona na Facebooku będzie jednym z przekazywanych aktywów;
(d) w przypadku gdy jesteśmy zobowiązani do ujawnienia danych osobowych użytkownika w celu wywiązania się ze zobowiązań prawnych, spełnienia wszelkich zgodnych z prawem żądań instytucji państwowych, a także gdy może to być konieczne do spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa albo zapobieżenia określonym działaniom niezgodnym z prawem;
(e) w odpowiedzi na jakiekolwiek roszczenia, w celu ochrony naszych praw lub praw osób trzecich, w celu ochrony bezpieczeństwa jakiejkolwiek osoby lub w celu zapobieżenia jakiejkolwiek nielegalnej działalności; lub
(f) w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa Operatora, jego pracowników, klientów, dostawców lub innych osób.

Niektórzy z tych odbiorców mogą wykorzystywać dane osobowe użytkownika w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Więcej informacji na ten temat znajduje się w części 5 poniżej.

6. OGRANICZENIA W WYKORZYSTYWANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ODBIORCÓW

Zawsze zapewniamy, że wszelkie strony trzecie, którym zdecydujemy się udostępnić dane osobowe użytkownika, podlegają obowiązkom w zakresie prywatności i bezpieczeństwa zgodnie z niniejszą informacją i obowiązującym prawem. Jednakże, aby uniknąć wątpliwości, przepis ten nie ma zastosowania w przypadku, gdy ujawnienie danych nie jest naszą decyzją, w tym w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych przez Facebook.

7. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Co do zasady, Twoje dane osobowe nie są przez nas przekazywane do odbiorców spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Jeśli jednak tak się stanie, podejmiemy kroki w celu zapewnienia, że odbiorca odpowiednio chroni Twoje dane osobowe, takie jak zawarcie standardowych klauzul zatwierdzonych przez Komisję Europejską lub istnienie decyzji wydanej przez Komisję Europejską w sprawie odpowiedniego poziomu ochrony danych w kraju odbiorcy, a my będziemy aktualizować niniejsze powiadomienie. Jeśli chodzi o odbiorców, którzy nie są pod naszą kontrolą (nie mają statusu „podmiotu przetwarzającego” zgodnie z RODO), nie możemy zagwarantować, że nie przekażą oni danych poza EOG lub że, jeśli to zrobią, podejmą środki niezbędne do ich odpowiedniej ochrony.

Facebook może przekazywać Twoje dane osobowe poza EOG. W tym celu należy zapoznać się z polityką Facebooka (https://www.facebook.com/full_data_use_policy).

8. PRAWA UŻYTKOWNIKA

Jako osobie, której dane dotyczą, przysługują Ci pewne szczególne prawa związane z danymi osobowymi, które od Ciebie zbieramy. Operator będzie przestrzegał prawa użytkownika i odpowiednio reagował na jego prośby. Mimo że jesteśmy podmiotem współadministrującym z Facebookiem, nie dochodzi do faktycznego wspólnego przetwarzania danych przez nas i Facebook, dlatego możemy rozpatrywać tylko te wnioski, które dotyczą przetwarzania danych osobowych przez Nova Park. Jeśli użytkownik chce skorzystać z przysługujących mu praw w stosunku do Facebooka, powinien skontaktować się z Facebookiem w sposób określony w jego polityce (https://www.facebook.com/policy.php).

Ponadto, jeśli chodzi o wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych w ramach usługi Page Insights, należy skorzystać danych kontaktowych udostępnionych przez Facebook (https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data).

Użytkownikowi przysługują następujące prawa:
(a) Prawo dostępu: Użytkownik może zażądać informacji o danych osobowych, które przechowujemy, w tym informacji o kategoriach danych, które przechowujemy lub kontrolujemy, o tym, do czego są one wykorzystywane, o źródle, z którego je zgromadziliśmy, jeśli uzyskaliśmy je pośrednio, oraz o tym, komu są one ujawniane, jeśli w ogóle są ujawniane.
(b) Prawo do sprostowania: Możesz poprosić nas o poprawienie twoich danych osobowych, które przetwarzamy.
(c) Prawo do ograniczenia: Możesz poprosić nas o ograniczenie przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli:

 • kwestionujesz dokładność swoich danych osobowych, na okres, który jest nam potrzebny do sprawdzenia ich dokładności,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale zamiast usunięcia Twoich danych osobowych żądasz w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 • nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale żądasz ich w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych, lub
 • wnosisz sprzeciw wobec przetwarzania, a my sprawdzamy, czy nasze uzasadnione powody są wystarczające.

(d) Prawo do usunięcia danych: Możesz poprosić nas o usunięcie przetwarzanych przez nas danych osobowych, jeśli:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych.

Musimy spełnić to żądanie w okresie przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba że dane te są niezbędne do:

 • korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 • spełnienia obowiązku prawnego, który na nas ciąży;
 • do celów archiwalnych w interesie publicznym, do badań naukowych lub historycznych albo do celów statystycznych; lub
 • ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.

(e) Prawo do sprzeciwu: Użytkownik może w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, pod warunkiem, że podstawą przetwarzania są nasze uzasadnione interesy lub interesy strony trzeciej. W takim przypadku nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że (i) będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub (ii) przetwarzanie jest niezbędne do ustalania, realizacji lub ochrony roszczeń prawnych.

Należy pamiętać, o następujących kwestiach:

 • Okres czasu: Postaramy się spełnić Twoje żądanie w ciągu jednego miesiąca od otrzymania żądania. Okres ten może zostać przedłużony z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań o maksymalnie dwa dodatkowe miesiące. W każdym przypadku, jeśli okres ten zostanie przedłużony, poinformujemy Cię o tym.
 • Ograniczanie dostępu: W niektórych sytuacjach możemy nie być w stanie zapewnić użytkownikowi dostępu do całości lub części jego danych osobowych ze względu na ograniczenia prawne. Jeśli wniosek o dostęp zostanie odrzucony, poinformujemy o przyczynie odmowy.
 • Niemożność identyfikacji: W niektórych przypadkach możemy nie być w stanie zidentyfikować danych osobowych użytkownika ze względu na identyfikatory podane przez niego we wniosku. W takich przypadkach, jeśli nie możemy zidentyfikować osoby, której dane dotyczą, możemy nie rozpatrzyć wniosku złożonego przez tę osobę na podstawie niniejszej sekcji, chyba że dostarczy nam ona dodatkowych informacji, które pozwolą nam ją zidentyfikować. Będziemy informować o tym na bieżąco i umożliwiać przekazywanie nam dalszych informacji.
 • Korzystanie z praw użytkownika: Aby skorzystać z przysługujących praw, należy skontaktować się z nami na piśmie (w tym drogą elektroniczną), korzystając z danych kontaktowych podanych w punkcie 8 poniżej.

9. PRAWO DO ZŁOŻENIA SKARGI

Jeśli nie jesteś zadowolony ze sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane, prosimy o bezpośredni kontakt z nami, abyśmy mogli rozwiązać Twój problem. W każdym przypadku posiadasz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl), gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne obowiązujące przepisy, dotyczące przetwarzania danych osobowych. Z Urzędem Ochrony Danych Osobowych można się również skontaktować za pośrednictwem strony internetowej: www.uodo.gov.pl

10. DANE KONTAKTOWE

Pytania dotyczące ochrony danych osobowych oraz wnioski o skorzystanie z przysługujących praw prosimy kierować na poniższe dane kontaktowe.

Nova Park powołała Inspektora Ochrony Danych. Do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych służy następujący adres e-mail : Laura LOSTUN gdpr@masrei.com  

Z Inspektorem Ochrony Danych może się Pani/Pan skontaktować także pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany poniżej.

Email: Laura LOSTUN gdpr@masrei.com

Adres: Nova Park spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (ul. Przemysłowa 2 , 66-400, Gorzów Wielkopolski, Polska).

Zbadamy i postaramy się rozwiązać wszelkie takie skargi, pytania lub prośby dotyczące praw użytkownika.

W przypadku pytań dotyczących Page Insights należy skontaktować się bezpośrednio z Facebookiem, korzystając z podanych danych kontaktowych (https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data).

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, gdy uznamy to za stosowne, naszych praktyk w zakresie ochrony danych osobowych oraz do aktualizacji i zmiany niniejszej Notatki Informacyjnej w dowolnym czasie. Z tego powodu zachęcamy do regularnego sprawdzania Notatki Informacyjnej. Niniejsza Notatka informacyjna jest aktualizowana w dniu wskazanym w górnej części dokumentu.