Loader

Regulamin

REGULAMIN WPROWADZANIA PSÓW

W Centrum Handlowym Nova Park w Gorzowie Wlkp.

Szanowni Klienci!

W trosce o bezpieczeństwo oraz dobre samopoczucie Klientów, uprzejmie prosimy o przestrzeganie następujących postanowień zawartych w niniejszym regulaminie, który obowiązuje na terenie całego Centrum Handlowego NoVa Park w Gorzowie Wielkopolskim.

1. Zarządca Centrum Handlowego Nova Park (zwane dalej „Centrum”) zezwala na wprowadzanie psów na teren powierzchni wspólnych.

2. Przypominamy, że spacer po centrum handlowym nie jest wskazany dla czworonoga i powinien stanowić rozwiązanie tylko w sytuacji awaryjnej.

3. Opiekunowie psów ponoszą pełną odpowiedzialność za ich zachowanie oraz za ewentualne szkody poczynione przez psy wprowadzone do Centrum. Są również zobowiązani do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia oraz życia ludzi i innych zwierząt oraz w szczególności dołożenia starań, by psy były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia i nie zanieczyszczały miejsc przeznaczonych dla wspólnego użytku.

4. Psy mogą być wprowadzane wyłącznie w kagańcu i na smyczy o długości nieprzekraczającej 1 m lub na rękach właściciela.

5. Opiekunowie psów mają obowiązek stałego i skutecznego dozoru nad swoimi zwierzętami.

6. Na teren Centrum psy mogą być wprowadzane wyłącznie przez osoby pełnoletnie.

7. Psów nie wolno wprowadzać do sklepów znajdujących się na terenie Centrum, do kawiarni, restauracji czy strefy stolików food court na Poziomie 1, z wyłączeniem lokali specjalnie oznaczonych jako „Miejsce Przyjazne Zwierzętom”. Nie dotyczy to psów-przewodników osób niewidomych i niepełnosprawnych. Psy te muszą posiadać wyraźne oznakowanie.

8. Sklepy i punkty usługowe, zezwalające na zakupy z psem oznaczone są specjalną naklejką „Miejsce Przyjazne Zwierzętom”.

9. Zabrania się wprowadzania psów na schody i podesty ruchome.

10. Zabrania się pozostawiania psów w obrębie Centrum bez opieki.

11. Opiekunowie zwierząt mają obowiązek usunięcia nieczystości pozostawionych przez psy oraz powiadomić o takiej sytuacji Ochronę Obiektu, tel. 95 714 00 08.

Osoby odwiedzające Centrum proszone są o respektowanie poleceń służby ochrony obiektu. Wszystkich odwiedzających uprzejmie prosimy o stosowanie się do postanowień Regulaminu.

Naruszenie Regulaminu bądź zaleceń, o których mowa powyżej, będzie skutkowało podjęciem odpowiednich działań przez służbę ochrony Centrum, w tym wezwanie do opuszczenia obiektu.

Państwa opinia i poczucie bezpieczeństwa są dla nas niezwykle istotne, dlatego wszelkie naruszenia Regulaminu mogą Państwo zgłaszać pod numerem tel. 95 714 00 01 lub na adres mailowy novapark@masrei.com.